Nina Rajabi

( Hon/henne )

Producent/projektledare, Metodutvecklare &, Kreatör

Nina Rajabi har de senaste åren arbetat med olika uppdrag inom området konst och kultur - allt från strategiskt arbete för att utveckla och skapa hållbara strukturer för dansbranschen, till operativa arbete i form av att arrangera och leda projekt och satsningar. Genomgående har hon drivits av att skapa jämlika förutsättningar för alla inom och omkring dansfältet. Exempel på arbets- och uppdragsgivare är Göteborgs Kulturförvaltning, Danscentrum Väst och Konstnärsnämnden för att nämna några.

Du kan kontakta Nina genom att skicka mail till ninarajabi1@gmail.com